39 Phan Thanh, Quận Thanh Khê

Điện thoại: 0886.777.474