Chính sách giao hàng của skin365

1. Đối với đơn hàng trong bán kính 10km từ cửa hàng của Skin365

Đơn hàng sẽ được giao trực tiếp cho bạn bởi nhân viên của Skin365.

 • Phí giao hàng dưới 5km: 5.000đ/đơn.
 • Phí giao hàng 5km đến dưới 10km: 15.000đ/đơn.
 • Khung giờ giao hàng:
  • Sáng: Từ 10h30 đến 12h30.
  • Chiều: Từ 16h30 đến 18h30.

2. Đối với đơn hàng ngoài bán kính 10km từ cửa hàng của Skin365 (bao gồm các đơn ngoại/nội tỉnh thành)

Đơn hàng sẽ được giao bởi các đơn vị vận chuyển trung gian như: Viettel Post, GiaoHangNhanh, Kerry TTC…

 • Phí giao hàng COD (thu hộ tiền) cho đơn hàng dưới 500.000đ: 30.000đ/đơn.
 • Phí giao hàng thông thường (không thu hộ) cho đơn hàng dưới 500.000đ: 20.000đ/đơn.
 • Phí giao hàng COD (thu hộ tiền) cho đơn hàng từ 500.000đ đến dưới 1.000.000đ: 20.000đ/đơn.
 • Phí giao hàng thông thường (không thu hộ) cho đơn hàng từ 500.000đ đến dưới 1.000.000đ: 10.000đ/đơn.
 • Miễn phí giao hàng COD cho đơn hàng từ 1.000.000đ trở lên.
 • Thời gian giao hàng: Từ 2 đến 5 ngày làm việc.